Örtü Altı Yetiştiriciliği

Örtüaltı tarımı, mevsime bağlı kalmaksızın üretimin yapıldığı bir yetiştiricilik şeklidir. Ülkemizde örtüaltı tarımı, alçak plastik tüneller, yüksek tüneller ve cam ve plastik örtü materyali ile örtülmüş seralardaki üretimi kapsamaktadır. Alçak plastik tünellerde bitkiler mevsime bağlı kalmadan yetiştirilmekte, üretimde erkencilik ve verimlilik sağlamaktadır. Yüksek tünellerde ve seralarda yapılan üretimde kontrollü iklim sağlanarak bitkilerin yetişme gereksinimleri karşılanarak üretim yapılabilmektedir (1).

Ülkemizde örtüaltı yetiştiriciliği, plastik ürünlerinin tarımda kullanılmasıyla ticari önem kazanmıştır. 1970’li ve 1980’li yıllarda ekolojik koşulların uygun olduğu bölgelerde yayılmaya başlamasıyla, 1990’lı yıllarda sera yatırımlarına ve serada yetiştiriciliğe uygulanan kaynak kullanımı ve destekleme fonu teşviki de alan artışında önemli katkı sağlamıştır. Bu yıllarda yüksek teknolojinin kullanıldığı modern seralar kurulmaya başlamış ve topraksız tarım kullanım alanı bulmuştur. 2000’li yıllarda bilişim sistemlerinin entegrasyonunun artması ve otomasyona dayalı bir üretimin gelişmesiyle üretim ivme kazanmıştır (1).