--%>

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi

Akyazı’da 53 bin m2

'

Mükemmeliyet merkezi (center of excellence), alanında liderlik, öncülük, en iyi uygulama, araştırma, geliştirme, destek ve/veya eğitim faaliyetlerini sağlayan ekip, merkez ya da kuruluşa verilen isimdir. Mükemmeliyet merkezlerinin faaliyet alanı teknoloji, iş geliştirme bir beceri ya da pasif duruma geçmiş bir girişimciliğin aktifleşmesini sağlamayı hedefler. Bahsi geçen tanım, tarım öznelliğinde değerlendirildiğinde; bitki çeşitliliğin artırılması, bölgede hâkim ürünlerin geliştirilmesi, bitkisel üretime dayalı uygulamalı ve teorik mesleki eğitimlerin verilmesi tarım teknolojilerindeki yeniliklerin test edilmesi ve mevcut üreticilere danışmanlık hizmetinin sağlanması ve topraksız tarım uygulamalarını kapsamaktadır. Sakarya Akyazı’da 53 bin m2 alan üzerine Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile kurulacak tesis ile örtü altı tarımı konusunda dünyanın en modern örneklerinden bir tanesini ilimize kazandırılacaktır. Türkiye’de kendi alanındaki ilk proje olma özelliğini taşıyan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle beraber çalışacaktır. Paydaşlarımızla birlikte ARGE, eğitim, danışmanlık, üretim konularında faaliyet gösterecek, tarım potansiyelimizi ve doğal kaynaklarımızı en etkin bir biçimde kullanılacak olan bu tesis de öncelikle 25 dekarlık bir alanda örnek bir sera inşa edilecektir. Jeotermal ısıtma sistemi, otomasyon sistemi, aydınlatmalı ve karbondioksit uygulamalı bu merkezde topraksız tarım tekniğiyle üretim yapılacaktır. Bambus arılarıyla tozlaşma sağlanacak tesiste yıl boyunca aralıksız üretimi sürdürecek, tarımsal uygulamalar noktasında hem şehrimize hem de bölgemize müthiş bir örnek sunulacaktır. Yine bu sera, ARGE ve danışmanlık hizmetleriyle bir eğitim merkezi gibi çalışacak. Örtü artı üretim modelimizle birlikte tarıma elverişsiz alanların kullanılması, hızlı ve erken üretim, hastalıktan ari üretim, zaman ve su tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde kullanılması, sürdürülebilir tarım modeli, tarım-sanayi entegrasyonu gibi konularda hem şehrimize hem bölgemize hem de ülkemize yeni bir anlayışın örneğini kazandırmış olacağız.

'

Proje Resimleri (6)

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi 

Seracılık Faaliyetleri

Sera Giriş

Seralar

Seralar